Ang Recess ni Juan Dela Cruz

Opisyal na. Nasa recession na ang Estados Unidos. Isang katotohanang hindi nila inaamin ngunit nakikita. Isang magandang halimbawa ng actions speak louder than words. Apektado na ang buong mundo sa krises pangkalakalan. Akala ko hindi ako maaapektuhan dahil bilang isang low-cost center, inaasahan na ang mga gawaing mula sa mga high-cost centers ay mapupunta sa mga mumurahin lamang. Cheap labor at its best.

Nagkamali ako. Maling-mali.

Nawindang ako nang mabasa ko ang isang patalastas mula sa puno ng aming organisasyon. Kailangang magtipid dahil sa difficult times ahead of us. Sasabihin ni Kathy, technicality at sasagot ako ng fine, tipirin – kailangang tipirin dahil sa difficult times ahead of us. Ganoon pala ang epekto ng krisis pang-ekonomiya na nag-uugat mula sa antas na pangdaigdigan na tuloy-tuloy ang pag-agos hanggang makarating sa mga karaniwang Juan dela Cruz. How economics; CMB will be oh-so proud.

Di bale na. Buhayin natin ang mga imortal na salita ni G. Lagliva, ganyan talaga ang buhay. Di ko pa alam kung ano ang mangyayari o ano ang dapat kong gawin pero ang sigurado, mayroong mga mangyayaring pagbabago. Dahil nanalo na rin si Obama sa Estados Unidos, makiisa tayo sa isang change we can believe in. Of course, di ko nga lang alam kung sino ang makikinabang doon. We’ll see.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s